Συνετός, ., Λάτσιος, ., Σταματοπούλου, E., Θεοδωρακοπούλου, ., Φαντάκη, ., & Τσιούφης, . (2020). Η ιστορία της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης. Hellenicjcardiol, 61(3), 137-138. Retrieved from http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/342