Συνετός, ., Λάτσιος, ., Σταματοπούλου, E., Θεοδωρακοπούλου, ., Φαντάκη, ., & Τσιούφης, . 2020 Oct 14. Η ιστορία της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης. hellenicjcardiol. [Online] 61:3