Συνετός, Α., Γ. Λάτσιος, E. Σταματοπούλου, Α. Θεοδωρακοπούλου, Μ. Φαντάκη, & Κ. Τσιούφης. " Η ιστορία της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης." hellenicjcardiol [Online], 61.3 (2020): 137-138. Web. 21 Oct. 2020