Συνετός, Α., Λάτσιος, Γ., Σταματοπούλου, E., Θεοδωρακοπούλου, Α., Φαντάκη, Μ., AND Τσιούφης, Κ.. " Η ιστορία της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης" hellenicjcardiol [Online], Volume 61 Number 3 (14 October 2020)