Μπόνου, ., & Σκουλούδη, . (2020). Προγνωστικοί παράγοντες έκβασης μετά την ανακοπή. Hellenicjcardiol, 61(3), 139-150. Retrieved from http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/343