Μπόνου, Μαρία, & Μαρίνα Σκουλούδη. " Προγνωστικοί παράγοντες έκβασης μετά την ανακοπή." hellenicjcardiol [Online], 61.3 (2020): 139-150. Web. 29 Oct. 2020