Μπόνου, Μαρία, AND Σκουλούδη, Μαρίνα. " Προγνωστικοί παράγοντες έκβασης μετά την ανακοπή" hellenicjcardiol [Online], Volume 61 Number 3 (14 October 2020)