ΚΟΡΑΝΤΖΌΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης et al. Βηματοδότηση χωρίς Καλώδια: Αρχική Εμπειρία και Αποτελέσματα από τη Βορειοδυτική Ελλάδα στο Σκηνικό της Ελληνικής Οικονομικής Κρίσης. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 61, n. 5, p. 368-375, dec. 2020. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/346>. Date accessed: 21 jan. 2021.