Κοραντζόπουλος, ., Μπεχλιούλης, ., Φλώρου, ., Πλακο΄ύτση, ., Σφαιρόπουλος, ., & Σιδερής, . (2020). Βηματοδότηση χωρίς Καλώδια: Αρχική Εμπειρία και Αποτελέσματα από τη Βορειοδυτική Ελλάδα στο Σκηνικό της Ελληνικής Οικονομικής Κρίσης. Hellenicjcardiol, 61(5), 368-375. Retrieved from http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/346