Κοραντζόπουλος, ., Μπεχλιούλης, ., Φλώρου, ., Πλακο΄ύτση, ., Σφαιρόπουλος, ., & Σιδερής, . 2020 Dec 29. Βηματοδότηση χωρίς Καλώδια: Αρχική Εμπειρία και Αποτελέσματα από τη Βορειοδυτική Ελλάδα στο Σκηνικό της Ελληνικής Οικονομικής Κρίσης. hellenicjcardiol. [Online] 61:5