Κοραντζόπουλος, Παναγιώτης, Άρης Μπεχλιούλης, Ελισάβετ Φλώρου, Σοφία Πλακο΄ύτση, Δημήτριος Σφαιρόπουλος, & Σκεύος Σιδερής. " Βηματοδότηση χωρίς Καλώδια: Αρχική Εμπειρία και Αποτελέσματα από τη Βορειοδυτική Ελλάδα στο Σκηνικό της Ελληνικής Οικονομικής Κρίσης." hellenicjcardiol [Online], 61.5 (2020): 368-375. Web. 20 Jan. 2021