Κοραντζόπουλος, Παναγιώτης, Μπεχλιούλης, Άρης, Φλώρου, Ελισάβετ, Πλακο΄ύτση, Σοφία, Σφαιρόπουλος, Δημήτριος, AND Σιδερής, Σκεύος. " Βηματοδότηση χωρίς Καλώδια: Αρχική Εμπειρία και Αποτελέσματα από τη Βορειοδυτική Ελλάδα στο Σκηνικό της Ελληνικής Οικονομικής Κρίσης" hellenicjcardiol [Online], Volume 61 Number 5 (29 December 2020)