ΠΟΛΥΜΈΡΟΥ, Ιωάννης; ΤΖΊΦΑ, Αφροδίτη. Σύγχρονη προσέγγιση ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, απότοκη καρδιακών επικοινωνιών. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 61, n. 5, p. 272-284, dec. 2020. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/357>. Date accessed: 21 jan. 2021.