Πολυμέρου, ., & Τζίφα, . 2020 Dec 29. Σύγχρονη προσέγγιση ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, απότοκη καρδιακών επικοινωνιών. hellenicjcardiol. [Online] 61:5