Πολυμέρου, Ιωάννης, & Αφροδίτη Τζίφα. " Σύγχρονη προσέγγιση ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, απότοκη καρδιακών επικοινωνιών." hellenicjcardiol [Online], 61.5 (2020): 272-284. Web. 21 Jan. 2021