Πολυμέρου, Ιωάννης, AND Τζίφα, Αφροδίτη. " Σύγχρονη προσέγγιση ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, απότοκη καρδιακών επικοινωνιών" hellenicjcardiol [Online], Volume 61 Number 5 (29 December 2020)