ΣΤΑΘΆΚΟΣ, Νικόλαος Πετ.; ΔΑΜΙΑΝΆΚΗ, Σοφία Γ.; ΛΑΚΟΥΜΈΝΤΑΣ, Ιωάννης Α.. Διαδερμική καρωτιδική επαναγγείωση στην πρόληψη ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 61, n. 5, p. 300-319, dec. 2020. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/358>. Date accessed: 20 jan. 2021.