Σταθάκος, Νικόλαος, Σοφία Γ. Δαμιανάκη, & Ιωάννης Α. Λακουμέντας. " Διαδερμική καρωτιδική επαναγγείωση στην πρόληψη ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου." hellenicjcardiol [Online], 61.5 (2020): 300-319. Web. 21 Jan. 2021