Βασιλειάδης, . (2021). MINOCA/INOCA: Η Σημασία της Παρουσίας Ισχαιμίας σε μη Αποφρακτικές Στενωτικές Αλλοιώσεις των Στεφανιαίων Αγγείων και ο Ρόλος της Απεικόνισης. Hellenicjcardiol, 62(2), 126-127. Retrieved from http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/391