Βασιλειάδης, Ιωάννης. " MINOCA/INOCA: Η Σημασία της Παρουσίας Ισχαιμίας σε μη Αποφρακτικές Στενωτικές Αλλοιώσεις των Στεφανιαίων Αγγείων και ο Ρόλος της Απεικόνισης." hellenicjcardiol [Online], 62.2 (2021): 126-127. Web. 26 Jan. 2022