Μείωση Επανεισαγωγών - Η σημασία του Ενημερωτικού Σημειώματος Εξόδου (Εξιτηρίου) ασθενών με Καρδιακή Ανεπάρκεια

 • Σταύρος Λυρόπουλος
 • Χριστίνα Χρυσοχόου
 • Αικατερίνη Αυγεροπούλ ου
 • Αναστασία Κίτσιου
 • Ευάγγελος Οικονόμoυ
 • Χρήστος Κωνσταντίνος Αντωνίου
 • Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
 • Αλέξανδρος Δούρας
 • Κωνσταντίνος Τεντολούρης
 • Κωνσταντίνος Τσιούφης
 • Σταύρος Κάκουρος
 • Δημήτρης Τούσουλης

Περίληψη

Τα τελευταία 30 έτη έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στη διάγνωση και θεραπεία ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.1 Μια σειρά κλινικών μελετών οδήγησαν στην καθιέρωση νέων θεραπειών με επακόλουθο τη δραστική βελτίωση της επιβίωσης, τη μείωση των επανανοσηλειών και την επίτευξη ικανοποιητικής ποιότητας ζωής για τους ασθενείς.2 Από τα μέσα της δεκαετίας του '80, μελέτες όπως οι VHeFTII,3 SOLVD-P,4 CONSENSUS5 και ATLAS6 εδραίωσαν τη χρήση αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης και αποκλειστών των υποδοχέων τύπου Ι της αγγειοτασίνης ΙΙ, ενώ μελέτες όπως οι USCP,7 MERIT-HF,8 CIBIS-2,9 COMET,10 SENIORS,11 COPERNICUS,12 SHIFT13 απέδειξαν την ευεργετική επίδραση της χορήγησης β-αποκλειστών και της ιβαμπραδίνης στον έλεγχο της υπερδιεργερσης του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και της απρόσφορης αύξησης της καρδιακής συχνότητας.

Δημοσιευμένα
2017-07-17
How to Cite
ΛΥΡΌΠΟΥΛΟΣ, Σταύρος et al. Μείωση Επανεισαγωγών - Η σημασία του Ενημερωτικού Σημειώματος Εξόδου (Εξιτηρίου) ασθενών με Καρδιακή Ανεπάρκεια. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 57, n. 2, july 2017. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/114>. Date accessed: 31 may 2020.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>