Διαχείριση Αντιθρομβωτικής Αγωγής κατά την Εμφύτευση Βηματοδοτικών Συσκευών

  • Ξενoφών Μάκος
  • Ιωάννης Γουδέβενος
  • Βασίλης Αργύρης
  • Παναγιώτης Κοραντζόπουλος

Περίληψη

Στη χώρα μας το 2015 έγιναν 8.000 εμφυτεύσεις βηματοδοτών, 1.080 αυτόματων απινιδωτών και 600 αμφικοιλιακών βηματοδοτών. Ταυτόχρονα ένας σημαντικός αριθμός ασθενών λαμβάνει από του στόματος αντιπηκτικά για κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ), μηχανικές βαλβίδες, θρομβοεμβολική νόσο ή αντιαιμοπεταλιακά (μόνο ασπιρίνη ή σε συνδυασμό με ανταγωνιστές των υποδοχέων P2Y12) για πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων. Συνέπεια αυτών είναι ένα ποσοστό βηματοδοτικών εμφυτεύσεων, στη κλινικής μας που κυμαίνεται περίπου στο 65%, να γίνεται σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν κάποιας μορφής αντιθρομβωτική αγωγή.

Δημοσιευμένα
2017-07-17
How to Cite
ΜΆΚΟΣ, Ξενoφών et al. Διαχείριση Αντιθρομβωτικής Αγωγής κατά την Εμφύτευση Βηματοδοτικών Συσκευών. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 57, n. 2, july 2017. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/117>. Date accessed: 25 feb. 2021.
Ενότητα
ΒΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Most read articles by the same author(s)