Θα Υπάρξουν Επιπτώσεις του BREXIT στους Εργαζόμενους Γιατρούς από την ΕΕ, στα Συστήματα Υγείας και Στην Τεχνολογία Ιατρικής Απεικόνισης;

  • ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
Δημοσιευμένα
2017-07-17
How to Cite
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ. Θα Υπάρξουν Επιπτώσεις του BREXIT στους Εργαζόμενους Γιατρούς από την ΕΕ, στα Συστήματα Υγείας και Στην Τεχνολογία Ιατρικής Απεικόνισης;. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 57, n. 3, july 2017. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/120>. Date accessed: 01 july 2022.
Ενότητα
ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>