Η Eπίδραση του Tρόπου και της Θέσης Βηματοδότησης της Αριστερής Κοιλίας στις Αιμοδυναμικές Παραμέτρους και στις Παραμέτρους Συστροφής και Παραμόρφωσης της Αριστερής Κοιλίας

  • Άννα Καλανταρίδου
  • Σάββας Τουμανίδης
  • Δημήτριος Μπράμος
  • Ηλίας Σκαλτσιώτης
  • Γιάννης Άγριος
  • Γεώργιος Γεωργιόπουλος
  • Άννα Αντωνίου
  • Κωνστ ντίνος Παμπούκας
  • Ηλέκτρα Παπαδοπούλου
  • Σπυρίδων Μουλόπουλος

Περίληψη

Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την εξεύρεση μεθόδων οι οποίες χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους και/ή θέσεις βηματοδότησης προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το όφελος και να ελαχιστοποιηθούν οι επιβλαβείς επιδράσεις της τεχνητής καρδιακής διέγερσης στη λειτουργικότητα της αριστεράς κοιλίας (ΑΚ). Η αμφικοιλιακή ή η βηματοδότηση της ΑΚ έχουν προταθεί ως κατάλληλη επιλογή για ασθενείς με προϋπάρχουσα δυσλειτουργία της ΑΚ οι οποίοι έχουν ανάγκη κοιλιακής βηματοδότησης, επειδή είναι πολύ πιθανό να αναπτύξουν περαιτέρω επιδείνωση της λειτουργίας της ΑΚ μετά από βηματοδότηση της κορυφής της δεξιάς κοιλίας (ΔΚ).1-3

Δημοσιευμένα
2017-07-17
How to Cite
ΚΑΛΑΝΤΑΡΊΔΟΥ, Άννα et al. Η Eπίδραση του Tρόπου και της Θέσης Βηματοδότησης της Αριστερής Κοιλίας στις Αιμοδυναμικές Παραμέτρους και στις Παραμέτρους Συστροφής και Παραμόρφωσης της Αριστερής Κοιλίας. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 57, n. 3, july 2017. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/123>. Date accessed: 27 oct. 2020.
Ενότητα
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ