Η Στεφανιαία Nόσος στις Γυναίκες

  • Ηλίας Τσούγκος

Περίληψη

Για αρκετές δεκαετίες υπήρξε η πεποίθηση ότι οι γυναίκες δεν εμφάνιζαν παρά σπάνια στεφανιαία νόσο και μόνο κατ' εξαίρεση υπήρχαν γυναίκες που είχαν
υποστεί καρδιακή ανακοπή. Σήμερα αναγνωρίζεται ότι αυτή η πεποίθηση δεν είναι αληθής, καθώς οι καρδιακές παθήσεις είναι η πρώτη αιτία θανάτου στις γυναίκες, ανεξάρτητα από τη φυλή και την εθνικότητα∙ εμφανίζεται επίσης ακόμη και στις νεότερες ηλικίες, σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν οι
περισσότεροι, και ο κίνδυνος αυξάνεται στη μέση ηλικία. Ως επί το πλείστον, τα δύο τρίτα των γυναικών που έχουν υποστεί καρδιακή προσβολή δεν αναρρώνουν ποτέ πλήρως.

Δημοσιευμένα
2017-07-17
How to Cite
ΤΣΟΎΓΚΟΣ, Ηλίας. Η Στεφανιαία Nόσος στις Γυναίκες. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 57, n. 3, july 2017. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/124>. Date accessed: 27 oct. 2020.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ