Οξεία Μυοκαρδίτιδα: Καθιερωμένες και Νεότερες Θεραπευτικές Επιλογές

  • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ
  • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛAΖΑΡΟΣ

Περίληψη

Μυοκαρδίτιδα ορίζεται η φλεγμονώδης προσβολή του μυοκαρδίου που οφείλεται σε διάφορους λοιμώδεις και μη λοιμώδεις παράγοντες και δι-
αγιγνώσκεται με καθορισμένα ιστολογικά, ανοσοϊστοχημικά και ανοσολογικά κριτήρια.1 Όταν η μυοκαρδίτιδα συνοδεύεται από δυσλειτουργία του μυοκαρδίου τότε περιγράφεται ως ‘φλεγμονώδης μυοκαρδιοπάθεια.

Δημοσιευμένα
2017-07-17
How to Cite
ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ; ΛAΖΑΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Οξεία Μυοκαρδίτιδα: Καθιερωμένες και Νεότερες Θεραπευτικές Επιλογές. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 57, n. 3, july 2017. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/125>. Date accessed: 27 oct. 2020.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Most read articles by the same author(s)