Εμφύτευση Μόνιμου Διεστιακού Βηματοδοτικού Συστήματος σε Ασθενή με Συμπτωματικό Πλήρη Κολποκοιλιακό Αποκλεισμό, Παραμένουσα Αριστερή Άνω Κοίλη Φλέβα και Απουσία Δεξιάς Άνω Κοίλης Φλέβας

  • ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
  • ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΒΕΛΕΣ
  • ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
  • ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΟΝΤΟΥ
  • ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΛΙΑΠΗΣ
  • ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΡΟΣ
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ

Περίληψη

Η παραμένουσα αριστερή άνω κοίλη φλέβα (ΠΑΑΚΦ) είναι συγγενής ανατομική παραλλαγή που εμφανίζεται στο 0.3% του γενικού πληθυσμού. Συχνά, συνυπάρχει απουσία και της δεξιάς άνω κοίλης φλέβας (ΔΑΚΦ), οπότε ο καθετηριασμός και η εμφύτευση βηματοδοτικού ή απινιδωτικού συστήματος γίνεται πιο δυσχερής. Στην παρούσα περιγραφή αναφέρουμε τις δυσχέρειες και την τεχνική εμφύτευσης βηματοδοτικού συστήματος σε ασθενή που παρουσιάζει και τις δύο παραλλαγές.

Δημοσιευμένα
2017-07-17
How to Cite
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ et al. Εμφύτευση Μόνιμου Διεστιακού Βηματοδοτικού Συστήματος σε Ασθενή με Συμπτωματικό Πλήρη Κολποκοιλιακό Αποκλεισμό, Παραμένουσα Αριστερή Άνω Κοίλη Φλέβα και Απουσία Δεξιάς Άνω Κοίλης Φλέβας. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 57, n. 3, july 2017. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/126>. Date accessed: 27 oct. 2020.
Ενότητα
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Most read articles by the same author(s)