Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Εμφύτευση Μόνιμου Διεστιακού Βηματοδοτικού Συστήματος σε Ασθενή με Συμπτωματικό Πλήρη Κολποκοιλιακό Αποκλεισμό, Παραμένουσα Αριστερή Άνω Κοίλη Φλέβα και Απουσία Δεξιάς Άνω Κοίλης Φλέβας Download Download PDF