Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Clinical features and three-year outcomes of Takotsubo (stress) cardiomyopathy: Observational data from one center Download Download PDF