Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Long-term clinical outcomes in implantable cardioverter defibrillator recipients on the island of Crete Download Download PDF