Δυνατότητες και όρια του Καρδιολόγου 2017. ΗΔΙΚΑ και Καρδιολογία

  • ΦΩΤΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ
  • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Περίληψη

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση (Η.Σ) βρίσκεται στο επίκεντρο της ζωής του έλληνα ιατρού τα τελευταία χρόνια με τρόπο μη αναστρέψιμο, διαρκώς επεκτεινόμενο και δημιουργώντας απόλυτη ρήξη με το παρελθόν της γνωστής χειρόγραφης συνταγής. Θα προσπαθήσω με ένα σύντομο κείμενο να φέρω στην επιφάνεια θέματα που αφορούν (α) τη λειτουργία της Η.Σ διεθνώς, (β) συγκριτικά δεδομένα από την Ελληνική πραγματικότητα, (γ) ζητήματα διαλειτουργικότητας και ασφάλειας καθώς και (δ) ποια μπορει να είναι τα επόμενα βήματα. (α) Ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι η δημιουργία, διακίνηση και έλεγχος των ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών, με τη χρήση τεχνολογίας και με τρόπο που διασφαλίζει την εγκυρότητα, την ασφάλεια και τη διαφάνεια των διακινούμενων πληροφοριών.

Δημοσιευμένα
2017-11-03
How to Cite
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ, ΦΩΤΗΣ; ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Δυνατότητες και όρια του Καρδιολόγου 2017. ΗΔΙΚΑ και Καρδιολογία. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 58, n. 3, nov. 2017. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/143>. Date accessed: 31 may 2020.
Ενότητα
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ