Αγγειοπλαστική σε Νόσο Στελέχους. Που Βρισκόμαστε;

  • Δ. ΔΑΜΆΣΚΟΣ
  • Α. ΚΟΛΥΒΉΡΑΣ
  • B. ΤΖΊΦΟΣ

Περίληψη

Στο παρελθόν, η θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση της νόσου του στελέχους της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας ήταν η αορτοστεφανιαία παράκαμψη (by-pass) διότι υπήρχε σημαντικά μικρότερη θνησιμότητα σε σχέση με τη συντηρητική - φαρμακευτική αντιμετώπιση. Τα τελευταία χρόνια, η αγγειοπλαστική του στελέχους έχει αναβαθμιστεί καθώς παρουσιάζει συγκρίσιμα αποτελέσματα με το by-pass με βάση τα στοιχεία πολυετών αναλύσεων.


 

Δημοσιευμένα
2017-11-08
How to Cite
ΔΑΜΆΣΚΟΣ, Δ.; ΚΟΛΥΒΉΡΑΣ, Α.; ΤΖΊΦΟΣ, B.. Αγγειοπλαστική σε Νόσο Στελέχους. Που Βρισκόμαστε;. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 58, n. 4, nov. 2017. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/146>. Date accessed: 01 july 2022.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ