Κάπνισμα: Ένας Υποθεραπεύσιμος Προδιαθεσικός Παράγοντας Κινδύνου για την Καρδιά

  • ΜΑΡΊΑ ΒΈΛΛΙΟΥ
  • ΗΛΊΑΣ ΣΑΝΊΔΑΣ
  • ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΤΣΙΟΎΦΗΣ
  • ΙΩΆΝΝΗΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΈΑΣ

Περίληψη

Στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρουν ότι το σύνολο των καπνιστών παγκοσμίως ανέρχεται στο ένα δισεκατομμύριο και μέχρι το 2030 αναμένεται να φτάσει περίπου τα δύο δισεκατομμύρια. Η χρήση του καπνού είναι πιο διαδεδομένη στον ανδρικό πληθυσμό (47%) έναντι του γυναικείου (12%), ενώ το 90% αυτών ξεκινούν το κάπνισμα πριν την ηλικία των 18 ετών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) το χρονικό διάστημα 1992-1995 το ποσοστό των ανηλίκων καπνιστών αυξήθηκε κατά 5%.

Δημοσιευμένα
2017-11-08
How to Cite
ΒΈΛΛΙΟΥ, ΜΑΡΊΑ et al. Κάπνισμα: Ένας Υποθεραπεύσιμος Προδιαθεσικός Παράγοντας Κινδύνου για την Καρδιά. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 58, n. 4, nov. 2017. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/147>. Date accessed: 22 july 2019.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Most read articles by the same author(s)