Κριτήρια Καταλληλότητας του Σπινθηρο- γραφήματος Mυοκαρδίου στην Σύγχρονη Καρδιολογία

  • ΛΕΣΓΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  • ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΗΣ
  • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΚΟΝΙΚΗΤΑΣ
  • ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ

Περίληψη

Tο Σπινθηρογράφημα του μυοκαρδίου (ΣΑΜ) με εμπειρία πάνω από 30 χρόνια χρήσης του, έχει αποδειχθεί σήμερα ως ανώδυνη, ακίνδυνη, εύκολη και με μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια μέθοδος, παρέχοντας στον καρδιολόγο μοναδικές πληροφορίες όσον αφορά την ύπαρξη ή μη στεφανιαίας νόσου, την έκταση και τοπογραφία της και επιπλέον δίδοντας αναντικατάστατες προγνωστικές πληροφορίες για την πρόληψη πιθανών μελλοντικών καρδιακών επεισοδίων και επιπλοκών.

Δημοσιευμένα
2017-11-08
How to Cite
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΛΕΣΓΙΔΗΣ et al. Κριτήρια Καταλληλότητας του Σπινθηρο- γραφήματος Mυοκαρδίου στην Σύγχρονη Καρδιολογία. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 58, n. 4, nov. 2017. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/149>. Date accessed: 01 july 2022.
Ενότητα
ΒΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ