Στρατηγικές Διερεύνησης Στεφανιαίας Νόσου από την Αρχική Πιθανολογική Διαστρωμάτωση στη Σχέση Κόστους πρός Προγνωστικό Όφελος.

  • Γεώργιος Αθανασόπουλος Καρδιολόγος, Διευθυντής Σύνταξης
Δημοσιευμένα
2018-01-16
How to Cite
ΑΘΑΝΑΣΌΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος. Στρατηγικές Διερεύνησης Στεφανιαίας Νόσου από την Αρχική Πιθανολογική Διαστρωμάτωση στη Σχέση Κόστους πρός Προγνωστικό Όφελος.. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 58, n. 5, jan. 2018. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/157>. Date accessed: 20 jan. 2021.
Ενότητα
ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ