Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Άσκηση και Καρδιαγγειακά Επεισόδια: Ακολουθεί την Καμπύλη J; Download Download PDF