Πλήρης Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός σε Νεαρή Γυναίκα. Παρουσίαση Περιστατικού και Ανασκόπηση

  • Αφροδίτη Τσιάκου
  • Παναγιώτης Κοραντζόπουλος
  • Ιωάννης Γουδέβενος Α’ Καρδιολογική ΠΓΝ Ιωαννίνων

Περίληψη

Ο δευτέρου βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός Mobitz Ι είναι συχνό φαινόμενο σε νεαρά άτομα ιδίως κατά την διάρκεια του ύπνου. Αντίθετα ο επιπολασμός του πλήρους κολποκοιλιακού αποκλεισμού (KKA) κυμαίνεται από 0,02% έως 0.04%. Η επίπτωση αυξάνει με την ηλικία (ιδίως >70 έτη) με μια μικρή αύξηση να παρατηρείται στην εμβρυική και πρόωρη παιδική ηλικία λόγω της συγγενούς μορφής πλήρους ΚΚΑ. Ο επίκτητος ΚΚΑ είναι συνήθως αποτέλεσμα διαφόρων παθολογικών καταστάσεων που προκαλούν διήθηση και φλεγμονή. Η εμφάνιση πλήρους ΚΚΑ σε νεαρή ηλικία είναι ασυνήθιστη.1,2 Με την ευκαιρία νοσηλείας νεαρής γυναίκας ηλικίας 26 ετών με πλήρη ΚΚΑ κάνουμε σύντομη ανασκόπηση των πιθανών αιτιών πλήρους ΚΚΑ σε νεαρά άτομα και συζητάμε τον διαγνωστικό τρόπο προσέγγισης και αντιμετώπισης.

Δημοσιευμένα
2018-01-16
How to Cite
ΤΣΙΆΚΟΥ, Αφροδίτη; ΚΟΡΑΝΤΖΌΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης; ΓΟΥΔΈΒΕΝΟΣ, Ιωάννης. Πλήρης Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός σε Νεαρή Γυναίκα. Παρουσίαση Περιστατικού και Ανασκόπηση. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 58, n. 5, jan. 2018. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/163>. Date accessed: 20 jan. 2021.
Ενότητα
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Most read articles by the same author(s)