Η μαγνητική τομογραφία είναι μία απόλυτα ασφαλής απεικονιστική τεχνική σε ασθενείς με προσθετικές καρδιακές βαλβίδες και ενδοστεφανιαίες προθέσεις

  • Θεόδωρος Καραμήτσος Α’ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
  • Χαράλαμπος Καρβούνης Α’ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Δημοσιευμένα
2018-01-16
How to Cite
ΚΑΡΑΜΉΤΣΟΣ, Θεόδωρος; ΚΑΡΒΟΎΝΗΣ, Χαράλαμπος. Η μαγνητική τομογραφία είναι μία απόλυτα ασφαλής απεικονιστική τεχνική σε ασθενείς με προσθετικές καρδιακές βαλβίδες και ενδοστεφανιαίες προθέσεις. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 58, n. 5, jan. 2018. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/165>. Date accessed: 20 jan. 2021.
Ενότητα
ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ