Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Η μαγνητική τομογραφία είναι μία απόλυτα ασφαλής απεικονιστική τεχνική σε ασθενείς με προσθετικές καρδιακές βαλβίδες και ενδοστεφανιαίες προθέσεις Download Download PDF