Παρεντερικά Αντιπηκτικά Φάρμακα στα Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα και στην Αγγειοπλαστική

 • ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΝΙΑΡΗ
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΧΑΛΗΣ
 • ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΕΟΠΟΥΛΟΥ
 • ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
 • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΙΖΑΣ
 • ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
 • ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ
 • ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ
 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΣ
 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΛΕΠΗΣ
 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Περίληψη

Τα παρεντερικά αντιπηκτικά παραμένουν μία σημαντική θεραπευτική συνιστώσα στη θεραπεία των ασθενών με οξέα στεφανιαία σύνδρομα (ΟΣΣ) και
στην επεμβατική καρδιολογία. Η κλασική, μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη (ΜΚΗ), οι χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες (ΧΜΒΗ) και το φονταπάρινουξ χρησιμοποιούν την αντιθρομβίνη για να ασκήσουν την πλήρη αντιπηκτική δράση τους, ενώ η μπιβαλιρουδίνη αναστέλλει άμεσα τη θρομβίνη του πλάσμα-
τος και αυτή που είναι δεσμευμένη στον θρόμβο. Στις συστάσεις αυτής της ανασκόπησης προτείνονται τα εξής: σε ασθενείς με ΟΣΣ χωρίς εμμένουσες ανασπάσεις του διαστήματος ST (NSΤEΟΣΣ) καθώς και σε ασθενείς με μη επαναγγειωθέντα ή με θρομβολυμένα εμφράγματα με εμμένουσες ανασπάσεις του διαστήματος ST (STEMI) μπορει να χρησιμοποιηθούν ένα από τα 3 έμμεσα δρώντα αντιπηκτικά χωρίς διάκριση εφόσον έχει προγραμματιστεί η επεμβατική αντιμετώπιση του ασθενούς εντός 1-3 ημερών αλλά κατά προτίμηση η ενοξαπαρίνη ή το φονταπάρινουξ έναντι της ΜΚΗ αν ο ασθενής πρόκειται αρχικά να αντιμετωπιστεί συντηρητικά.

Δημοσιευμένα
2017-07-11
How to Cite
ΚΟΝΙΑΡΗ, ΙΩΑΝΝΑ et al. Παρεντερικά Αντιπηκτικά Φάρμακα στα Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα και στην Αγγειοπλαστική. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 56, n. 2, july 2017. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/18>. Date accessed: 27 may 2020.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Most read articles by the same author(s)