Εφαρμογές της Μαγνητικής Τομογραφίας στην Καρδιολογία

  • Θεόδωρος Καραμήτσος Α’ Καρδιολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Περίληψη

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς παρουσιάζει συνεχώς αυξανόμενες ενδείξεις στην Καρδιολογία. Η ακρίβεια της για τον προσδιορισμό της καρδιακής μορφολογίας και λειτουργίας αλλά και η δυνατότητα ιστικού χαρακτηρισμού που προσφέρει, την έχουν καθιερώσει ως μία χρήσιμη απεικονιστική τεχνική για την αξιολόγηση ασθενών με φλεγμονώδη, ισχαιμική και μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια. Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να παρουσιάσει τις κλινικές πληροφορίες που προσφέρει η προηγμένη καρδιαγγειακή απεικόνιση με την μαγνητική τομογραφία στη κλινική πράξη, όπως αυτές αναφέρονται σε κατευθυντήριες οδηγίες και consensus statements της Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Δημοσιευμένα
2018-03-15
How to Cite
ΚΑΡΑΜΉΤΣΟΣ, Θεόδωρος. Εφαρμογές της Μαγνητικής Τομογραφίας στην Καρδιολογία. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 59, n. 1, mar. 2018. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/188>. Date accessed: 18 apr. 2021.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ