Πως η πρώιμη διάγνωση της ασυμπτωματικής Στεφανιαίας Νόσου πρόκειται να επηρεαστεί από την μοριακή απεικόνιση. Το Όνειρο και η Πραγματικότητα

  • Ιωάννης Βασιλειάδης Αν. Δευθυντής Σύνταξης
Δημοσιευμένα
2018-03-26
How to Cite
ΒΑΣΙΛΕΙΆΔΗΣ, Ιωάννης. Πως η πρώιμη διάγνωση της ασυμπτωματικής Στεφανιαίας Νόσου πρόκειται να επηρεαστεί από την μοριακή απεικόνιση. Το Όνειρο και η Πραγματικότητα. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 59, n. 1, mar. 2018. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/210>. Date accessed: 18 apr. 2021.
Ενότητα
ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ