Διακύμανση της Αρτηριακής πίεσης και καρδιαγγειακή πρόγνωση. Πληθώρα προσδοκιών αλλά προν το παρόν αντιφατικά δεδομένα

  • Κωνσταντίνος Τσιούφης Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
Δημοσιευμένα
2018-03-26
How to Cite
ΤΣΙΟΎΦΗΣ, Κωνσταντίνος. Διακύμανση της Αρτηριακής πίεσης και καρδιαγγειακή πρόγνωση. Πληθώρα προσδοκιών αλλά προν το παρόν αντιφατικά δεδομένα. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 59, n. 1, mar. 2018. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/211>. Date accessed: 18 apr. 2021.
Ενότητα
ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ