Μελέτη της Επίκτητης Torsade de Pointes με Αφορμή Ενδιαφέρουσα Περίπτωση Ταυτόσημης Αρρυθμίας από Μεθαδόνη

  • Ιωάννης Κάνδυλας τ.Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Θριασίου Γ. Νοσοκομείου Ελευσίνας
  • Ευαγγελίας Νάκου Ειδικευόμενη Καρδιολογικής Κλινικής Κωνσταντοπουλείου Γ. Νοσοκομείου Ν.Ιωνίας
  • Νικόλαος Νικολάου Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Κωνσταντοπουλείου Γ. Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας

Περίληψη

Τo σύνδρομο LQT2 (:SLQT2) αποτελεί το 2ο μέλος
της Kατηγορίας Romano - Ward που, μέχρι σήμερα,
αριθμεί περί τα 15 μέλη με αντίστοιχες μεταλλάξεις1.
Η αντίστοιχη Ηλεκτροφυσιολογική και κλινική έκφραση είναι
η αρρυθμία Torsade de Pointes (TdP) που μπορεί να ξεσπάει
σε αρκετά μεταλλαγμένα περιστατικά με δυνητικήν εξέλιξη
σε κοιλιακή μαρμαρυγή/αιφνίδιο θάνατο. Στη συνέχεια,
με την ευκαιρία δικής μας ενδιαφέρουσας περίπτωσης σε
χρήστρια μεθαδόνης (Μ) και της μελέτης 22 ατόμων με ισχυρήν
υποκαλιαιμία, προσπαθούμε να αναλύσουμε τον μηχανισμό και
την πρόληψη της αρρυθμίας.

Δημοσιευμένα
2018-03-26
How to Cite
ΚΆΝΔΥΛΑΣ, Ιωάννης; ΝΆΚΟΥ, Ευαγγελίας; ΝΙΚΟΛΆΟΥ, Νικόλαος. Μελέτη της Επίκτητης Torsade de Pointes με Αφορμή Ενδιαφέρουσα Περίπτωση Ταυτόσημης Αρρυθμίας από Μεθαδόνη. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 59, n. 1, mar. 2018. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/213>. Date accessed: 18 apr. 2021.
Ενότητα
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ