Γυναίκα με Συχνές Έκτοπες Κοιλιακές Συστολές

  • Βασίλειος Μπέλλος Α’ Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων
  • Ξενοφώντας Μάκος Α’ Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων
  • Παναγιώτης Κοραντζόπουλος Α’ Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων
  • Ιωάννης Γουδέβενος Α’ Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων

Περίληψη

Οι μη συχνές έκτοπες κοιλιακές συστολές (ΕΚΣ),
ζεύγη και τριπλέτες, που δε συνδυάζονται με
σημεία υποκείμενης δομικής καρδιοπάθειας ή
συνδρόμων κληρονομικών αρρυθμιών σε ασυμπτωματικούς
ασθενείς θα πρέπει να θεωρούνται φυσιολογική παραλλαγή.
Όταν όμως οι ΕΚΣ είναι συχνές τα πράγματα αλλάζουν. Με την
ευκαιρία νοσηλείας ασθενούς με συχνές EKΣ συζητάμε πόσο
συχνές πρέπει να είναι για να αποτελούν κίνδυνο πρόκλησης
ταχυμυοκαρδιοπάθειας και πότε θα αποφασισθεί η αντιμετώπιση
με κατάλυση.

Δημοσιευμένα
2018-03-26
How to Cite
ΜΠΈΛΛΟΣ, Βασίλειος et al. Γυναίκα με Συχνές Έκτοπες Κοιλιακές Συστολές. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 59, n. 1, mar. 2018. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/214>. Date accessed: 18 apr. 2021.
Ενότητα
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ