Προτάσεις για Αποτελεσματικότερη Διαστρωμάτωση Αρρυθμιολογικού Κινδύνου

Εκ μέρους της Ομάδος Εργασίας Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

 • Konstantinos Gatzoulis
 • Emmanuel Kanoupakis
 • Athanasios Trikas
 • Konstantinos Kappos
 • Themistoklis Maounis
 • Eleni Chatzinikolaou-Kotsakou
 • Panagiota Flevari
 • Giannis Baltogiannis
 • Ioannis Kandylas
 • Ioannis Chiladakis
 • Skevos Sideris
 • Konstantinos Vlachos
 • Athanasios Saplaouras
 • Christos-Konstantinos Antoniou First Department of Cardiology, National and Kapodistrian University of Athens, Hippokrateion General Hospital
 • Konstantinos Triantafyllou
 • Konstantinos Trachanas
 • Ioannis Konstantinou
 • Iosif Xenogiannis
 • Michail Vernardos
 • Elias Zarvalis
 • Ioannis Styliadis
 • Antonios Sideris
 • Konstantinos Tsimos
 • Theofilos Kolettis

Περίληψη

Η πρόληψη του αιφνιδίου καρδιακού θανάτου συνιστά πρωταρχικό στόχο της αρρυθμιολογίας με τους εμφυτεύσιμους καρδιομετατροπείς-απινιδωτές να αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια αυτή. Ωστόσο, η διαστρωμάτωση αρρυθμιολογικού κινδύνου στα πλαίσια πρωτογενούς πρόληψης παραμένει προβληματική, καθώς βασίζεται εξ ολοκλήρου στο κλάσμα εξωθήσεως της αριστεράς κοιλίας. Με τον τρόπο αυτό, υφίστανται περιπτώσεις αφ’ ενός ασθενών που λαμβάνουν απινιδωτή δίχως να ωφελούνται, αλλά υποκείμενοι σε όλες τις επιπλοκές εκ της εμφύτευσης, αφ’ ετέρου ασθενών που στερούνται αυτής της δυνητικά σωτήριας συσκευής. Με το παρόν κείμενο, επιχειρείται να προταθεί μία εναλλακτική, διαβαθμισμένη και ηλεκτροφυσιολογικά καθοδηγούμενη προσέγγιση στην διαστρωμάτωση αρρυθμιολογικού κινδύνου ούτως ώστε να επιτευχθεί η ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του απινιδωτή ως μέσο πρόληψης αιφνιδίου καρδιακού θανάτου. Επισημαίνεται ότι δεν επέχει θέση κατευθυντηρίων οδηγιών αλλά αποτελεί το επιστέγασμα συζητήσεως και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών της αρμόδιας ομάδας εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. 

Δημοσιευμένα
2018-09-26
How to Cite
GATZOULIS, Konstantinos et al. Προτάσεις για Αποτελεσματικότερη Διαστρωμάτωση Αρρυθμιολογικού Κινδύνου. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 59, n. 3, p. 216-229, sep. 2018. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/226>. Date accessed: 26 jan. 2022.
Ενότητα
ΒΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Most read articles by the same author(s)