Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Παράμετροι λειτουργίας της δεξιάς κοιλίας ως προγνωστικοί δείκτες ανάπτυξης ανεπάρκειας δεξιάς κοιλίας μετά από εμφύτευση συσκευής υποβοήθησης αριστερής κοιλίας – Προκαταρκτικά δεδομένα Download Download PDF