Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Δυσπλασίες στεφανιών αγγείων. Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας Download Download PDF