Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Διακρίνοντας τη διαφορά ανάμεσα στην αθλητική καρδιά και την υπερτασική νόσο: η σημασία της υπερηχοκαρδιογραφίας Download Download PDF