Θεραπευτικές προεκτάσεις από τη χρήση βιταμίνης D σε υπερτασικούς ασθενείς υψηλού ρίσκου.

  • Κωνσταντίνος Τσιούφης
  • Μιχάλης Γιακουμής
  • Κυριάκος Δημητριάδης
  • Δημήτρης Πέτρας
  • Μακρώ Σονικιάν
  • Κώστας Χριστόπουλος
  • Δημήτρης Τούσουλης

Περίληψη

Η βιταμίνη D είναι γνωστή για τον ρόλο της στην ομοιόσταση του ασβεστίου, την ομοιόσταση των
οστών και τη ρύθμιση της έκκρισης της παραθορμόνης (PTH). Πέρα από τις κλασικές δράσεις της
αποτέλεσε αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας η επίδραση της ενεργοποιημένης VD στην καρδιαγγει-
ακή νόσο. Λόγω των πολλών αντιφατικών αποτελεσμάτων μερίδα επιστημόνων θεωρεί τη συσχέτιση
ανεπάρκειας VD και καρδιαγγειακής νόσου ως το υποπροϊόν της έλλειψης και όχι τον αιτιολογικό
παράγοντα. Η VD θα μπορούσε να είναι η συμπληρωματική θεραπεία σε ασθενείς υψηλού καρδιαγ-
γειακού ρίσκου όπως είναι αυτοί με ΧΝΝ.

Δημοσιευμένα
2018-09-26
How to Cite
ΤΣΙΟΎΦΗΣ, Κωνσταντίνος et al. Θεραπευτικές προεκτάσεις από τη χρήση βιταμίνης D σε υπερτασικούς ασθενείς υψηλού ρίσκου.. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 59, n. 3, p. 190-203, sep. 2018. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/252>. Date accessed: 26 jan. 2022.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Most read articles by the same author(s)